Beknopte Begroting 2008: Ruimte en Milieu & Wonen, Wijken en Integratie

Deze publicatie geeft informatoe over het ministerie van VROM en het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWenI).

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • de beleidsagenda van VROM;
  • belangrijkste begrotingsmutaties;
  • de uitgavenraming VROM 2008 (taartvorm);
  • de begroting van VROM;
  • de begroting van de NEa;
  • de begroting van het Waddenfonds;
  • de beleidsagenda van Wonen, Wijken en Integratie;
  • belangrijkste begrotingsmutaties;
  • de begroting van Wonen, Wijken en Integratie;
  • de begroting van de Rijksgebouwendienst.

Datum van uitgave: september 2007/ bestelcode: 7427