Gebruikerstevredenheidsonderzoek loodswezen 2010

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van loodsen is in het kader van de Gebruikerstevredenheidsonderzoeken een onderzoek uitgevoerd onder loodsen in Nederland.

De loodsen zijn over het algemeen tevreden. Aandachtpunten liggen volgens loodsen vooral op het gebied van veiligheid in relatie tot visserij en recreatievaart, bepaalde aspecten van verkeersbegeleiding (nautische kennis en vaardigheden, omgang met stresssituaties en het geven van verkeersaanwijzingen) en zeesluizen.

De meest genoemde wensen van loodsen hebben betrekking op (het onderhoud van) kanaalverlichting, lange wachttijden bij storingen of calamiteiten, bediening op afstand, betere handhaving op naleving regels en verbetering informatievoorziening (o.a. meer online en actuelere informatievoorziening, meer informatie over bovenmaatse (zee)vaart, ligplaatsbezetting en waterstanden en betere VTS-dekking).