De gevolgen van een latere afname van de Cito Eindtoets Basisonderwijs

Rapport van het Kohnstamm Instituut en het ITS met daarin de resultaten van een pilot waarbij in vier schoolregio's de Eindtoets Basisonderwijs ongeveer twee maanden later werd afgenomen dan op scholen in de rest van het land.