Handhaving bouwstoffenbesluit door waterkwaliteitsbeheerders

Deze publicatie is een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de implementatie van het Bouwstoffenbesluit bij 24 regionale waterkwaliteitsbeheerders.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • samenvatting;
  • inleiding;
  • onderzoeksmethode;
  • resultaten onderzoek;
  • conclusies en aanbevelingen.

Datum van uitgave: juni 2003 / bestelcode: 3135