Introductie Task Force Health Care

In deze notitie wordt kort de rol weergegeven die de Task Force Health Care speelt voor Nederlandse bedrijven bij aanbestedingen van internationale financiële instellingen.