Kamerbrief overleg overgang begeleiding naar Wmo

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de gesprekken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de overheveling van begeleiding en dagbesteding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).