Kamerbrief landgebonden asielbeleid Ivoorkust

Asielzoekers uit Ivoorkust mogen voorlopig in Nederland blijven, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal voorlopig geen besluit nemen over hun asielaanvraag. Ook afgewezen asielzoekers die al zijn uitgeprocedeerd hoeven voorlopig niet terug naar Ivoorkust en krijgen opvang in Nederland.

Dit heeft minister Leers (Immigratie en Asiel) besloten op grond van de onveilige situatie in Ivoorkust. Na de presidentsverkiezingen van 28 november weigert de zittende president de macht over te dragen aan de winnaar van de verkiezingen. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maken veiligheidsdiensten zich schuldig aan buitengerechtelijke executies, verdwijningen, marteling en verkrachting. Via internationale bemiddeling wordt geprobeerd een oplossing voor het conflict te vinden, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt.

De situatie in Ivoorkust is niet alleen onveilig, maar ook instabiel en onduidelijk. Daardoor kan de IND voorlopig geen beslissingen nemen over ingediende asielverzoeken. De asielzoekers krijgen uiteraard wel opvang. Ook mensen uit Ivoorkust van wie de eerdere asielaanvraag was afgewezen, krijgen voorlopig opvang in Nederland.

De minister voor Immigratie en Asiel informeert de Tweede Kamer hierover via bijgaande brief, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken.