Verslag speciale zitting Mensenrechtenraad over Libië

De minister van Buitenlandse Zaken doet verslag van de speciale zitting van de Mensenrechtenraad (MRR) van de Verenigde Naties (VN) over Libië van 25 februari 2011. Ook gaat hij in op de Nederlandse inzet voor het reguliere deel van de 16e zitting van de MRR van 3 tot en met 25 maart 2011.