Kamerbrief status nationaal park voor natuurlandschappen op de BES-eilanden

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie informeert de Tweede Kamer welke maatregelen genomen moeten worden om de status van Nederlands nationaal park te kunnen toekennen aan natuurlandschappen op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).