Kamerbrief toetsing in het basisonderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot de invoering van
een centrale eindtoets voor de Nederlandse taal en voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Deze invoering gaat gepaard met een verplichting voor alle scholen om te werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem.