Kamerbrief uitspraak EU Hof van Justitie in zaken Toprak en Oguz

De minister voor Immigratie en Asiel gaat in op de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de gevoegde zaken Toprak en Oguz. Deze zaken betreffen twee Turkse onderdanen die in verband met gezinshereniging tot Nederland waren toegelaten.