Nationaal plan van aanpak Windenergie

Het Nationaal plan van aanpak Windenergie is opgesteld naar aanleiding van twee bijeenkomsten en diverse aanvullende overleggen.

Tijdens de bijeenkomsten is afgesproken te streven naar een gezamenlijk plan van aanpak. In het plan wordt aangegeven wat er de komende periode gaat gebeuren en hoe de inzet en samenwerking van alle betrokkenen wordt vormgegeven.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • coalitieakkoord;
  • ontwikkelingen;
  • beleid tot op heden;
  • een nationaal plan van aanpak Windenergie;
  • aanpak;
  • organisatie;
  • tijdpad.

Datum van uitgave: januari 2008 / bestelcode: 8093

Deze publicatie is uitsluitend digitaal.