Nieuw lespakket voor inburgering in het buitenland

Voor het basisexamen inburgering in het buitenland is met ingang van 1 maart 2011 een nieuw zelfstudiepakket beschikbaar via de Nederlandse (internet)boekhandels. Examenkandidaten hebben het pakket nodig om zich voor te bereiden op de verhoogde eisen die per 1 april 2011 zullen ingaan.

De aangescherpte eisen voor het inburgeringsexamen in het buitenland maken deel uit van de maatregelen voor huwelijks- en gezinsmigranten. De verhoging van de eisen van het examen zorgen ervoor dat deze migranten beter voorbereid zijn op hun toekomst in Nederland en sneller kunnen participeren.

Het basisexamen in het buitenland bestaat vanaf 1 april 2011 uit de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving, de Toets Gesproken Nederlands (niveau A1) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (niveau A1). De verhoging van het toetsingsniveau (naar A1) is conform het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen.

Het pakket bestaat onder andere uit lesmateriaal om te alfabetiseren en Nederlands te leren op niveau A1. Onderdeel is ook de film Naar Nederland en divers oefenmateriaal voor het examen. Het zelfstudiepakket is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zie voor meer informatie de website www.naarnederland.nl