Nota naar aanleiding van het verslag voorstel tot goedkeuring Maritiem Arbeidsverdrag

Nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van het voorstel tot goedkeuring van het Maritiem Arbeidsverdrag (Kamerstuknummer 32 535).