Overeenkomst busvoorzieningen en extra hoge geluidschermen getekend

Er komt een samenhangend pakket van busvoorzieningen langs de A1 en de A6 en meer en hogere geluidschermen langs de A10-Oost/A1. Hierover heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag, 1 maart 2011, afspraken vastgelegd met gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland, portefeuillehouder Bezuijen van Stadsregio Amsterdam en wethouder Scholten van de gemeente Diemen. De afspraken staan in een aanvullende overeenkomst voor de wegverbreding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Maatregelen

In het kader van het project Schiphol-Amsterdam-Almere is bestuurlijk afgesproken de uitbreiding van de autosnelwegen te combineren met busvoorzieningen. Het gaat om een vrijliggende busbaan tussen Almere en knooppunt Muiderberg, het gebruik van de vluchtstrook tussen Muiderberg en Muiden en een vrijliggende busbaan over grote stukken tussen Muiden en Diemen. Hiermee wordt het busvervoer tussen Almere en Amsterdam en ’t Gooi en Amsterdam sneller en betrouwbaarder. De busvoorzieningen zijn onderdeel van het Actieprogramma Regionaal OV.

Om de geluidsoverlast van de A10-Oost en de A1 voor de omgeving verder te beperken, worden de schermen bij Diemen langs de A10-Oost en de A1 twee meter hoger; bij Diemen Noord acht in plaats van zes meter en bij Diemen Centrum negen in plaats van zeven meter. Daarnaast komt er een extra geluidscherm van zes meter hoog langs de A10-Oost bij de op- en afrit bij Park De Meer.

De kosten van het pakket maatregelen bedragen 20,8 miljoen euro. Daarvan betaalt de regio 8,34 miljoen euro en het rijk 12,46 miljoen.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

De verbreding van de autosnelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere zorgt dat deze economisch belangrijke regio bereikbaar blijft. Verbreding van de bestaande wegen, de bouw van twee tunnels, een aquaduct en de aanpassing van 100 bruggen en viaducten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer en kortere en betrouwbare reistijden. Een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid door nieuwe inpassingsmaatregelen zullen het resultaat zijn in 2020.