Overheidsbeleid en aanbestedingen van de Internationale Financiële Instellingen

Aanbestedingen van Internationale Financiële Instellingen (IFI's), zoals de Wereldbank, bieden Nederlandse ondernemers goede kansen. Die kansen lijken onvoldoende te worden benut, en het aantal door Nederlandse bedrijven gewonnen IFI-tenders is de afgelopen jaren flink gedaald.

Dit rapport analyseert de oorzaken achter die terugloop, en komt met een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het Nederlands beleid richting de IFI's, de inzet van ontwikkelingsgelden, de ondersteuning vanuit Den Haag aan bedrijven, en het netwerk van Nederlandse posten in het buitenland.

Op 3 februari 2011 is dit rapport aan 120 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven gepresenteerd, in het bijzijn van staatssecretaris Henk Bleker. Het werd in grote lijnen ondersteund. Implementatie van relevante aanbevelingen gaat nu van start, gecoordineerd door een Implementatie Platform IFI Aanbestedingen, waar vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven zitting in hebben.