Proposed Framework Arrangement by a Third Party Provider

Voorstel voor wijziging van de toepassing van de richtlijnen van de Wereldbank voor de inhuur van consultants.