Protocol Nieuwe Zorgaanbieders

Dit protocol bevat afspraken tussen het Interprovinciaal overleg (IPO), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het toetsen van de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders in de jeugdzorg.