Reactie op brief Tweede Kamer over nieuw verdeelmodel provinciefonds

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds.