Reactie op aangenomen moties begroting OCW 2011

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) reageert op de moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van OCW voor 2011.