Rijk verlengt opvang en behandeling slachtoffers loverboys

De opvang en behandeling van meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van loverboys, wordt met anderhalf jaar verlengd. Dat hebben staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Het gaat om het project Asja II van het behandel- en expertisecentrum Fier Fryslân.

Asja II is een opvang- en behandelvoorziening voor meisjes in de leeftijd tot en met 23 jaar die slachtoffer zijn of dreigen te worden van loverboys. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft sinds 2008 dergelijke projecten gestimuleerd met de Regeling Uitstapprogramma Prostituees (RUPS). Op 1 juli 2011 houdt de regeling op te bestaan. Deze zomer zal het kabinet bekend maken op welke wijze de opvang van "bijzondere groepen," waaronder slachtoffers van loverboys, in structurele zin wordt vormgegeven. Om te voorkomen dat de expertise en kennis van Asja II moet worden afgebouwd voordat er voor deze groep een structurele oplossing is, hebben de bewindspersonen van VenJ en de staatssecretaris van VWS besloten om het project met anderhalf jaar te verlengen.