Uitstelbrief antwoorden Kamervragen kritiek regels gezinshereniging

De minister voor Immigratie en Asiel meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de leden Dijkhoff en Van Nieuwenhuizen (beiden VVD) over de kritiek van de commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa op de Nederlandse regels voor gezinshereniging, niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.