Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bijstorting in de pensioenpolis

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de leden Vermeij (PvdA) en Omtzigt (CDA) over bijstorten in de pensioenpolis niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.