Uitstelbrief antwoorden Kamervragen uit AWBZ betaalde studiereis

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het lid Agema (PVV) over een vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bekostigde luxe studiereis voor zorgbestuurders niet binnen een week kan beantwoorden.