Uitstelbrief Kamervragen afhandeling WOZ-bezwaarschriften

De staatssecretaris van Financiën meldt de Tweede Kamer dat de beantwoording van Kamervragen over de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften meer tijd vergt.