Uitstelbrief Wet ambulancezorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt de Tweede Kamer dat haar brief over de permanente vergunning in de Wet ambulancezorg pas beschikbaar komt na nadere besluitvorming over dit onderwerp in het kabinet.