Vertrouwen in de overheid

Wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet, en wanneer weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de mens als informatievergarend individu.

Auteur: Prof. dr. Kees van den Bos, Universiteit Utrecht.