Ministers en CBP verschillen van mening over gebruik BSN

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 8 februari 2011 de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een last onder dwangsom opgelegd, omdat het CBP vindt dat het ministerie ten onrechte het Burgerservicenummer (BSN) gebruikt bij de uitgifte van de Rijkspas aan de eigen medewerkers. De minister van IenM moet binnen acht weken ervoor zorgen dat bij de uitgifte van de Rijkspas het BSN is afgeschermd in het ‘identitymanagementsysteem’ bij de controle van de identiteit van de medewerker.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van IenM beraden zich gezamenlijk over passende rechtsmiddelen, aangezien zij de opvatting hebben dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) een dergelijk gebruik toelaten.

Het BSN staat niet op of in de pas. Het BSN wordt niet overgenomen vanuit het identitymanagementsysteem in het kaartmanagementsysteem van de Rijkspas, en er worden evenmin gegevens uit verschillende bestanden gekoppeld m.b.v. het BSN. Het BSN wordt alleen gebruikt om absolute zekerheid te hebben over de identiteit van de ontvanger van Rijkspas. De uitgifte van de Rijkspas gebeurt op zorgvuldige wijze. De wijze waarop van het BSN gebruik wordt gemaakt is volgens de betrokken ministers volkomen rechtmatig, bedoeld om de veiligheid te waarborgen.