Van Bijsterveldt: proefvertaling klassieke talen blijft intact

De proefvertaling klassieke talen blijft onderdeel van het centraal eindexamen. Het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) wordt samengevoegd met Latijn en Grieks tot twee nieuwe vakken èn er komt een Gouden Standaard voor gymnasiaal onderwijs.
“De kwaliteit van de klassieke talen in de gymnasiumopleiding blijft op deze manier gewaarborgd. Deze vakken zijn van grote waarde voor een ambitieuze studiecultuur en ruimte voor excellentie,” aldus minister Marja van Bijsterveldt. 

Zij neemt hiermee een deel van de aanbevelingen het rapport “Het geheim van de blauwe broer” van de Verkenningscommissie Klassieke Talen over dat in november 2010 verscheen.
In januari 2009 riep de bewindsvrouw, destijds nog staatssecretaris, deze verkenningscommissie in het leven om een analyse te maken van de destijds slechte resultaten van het centrale eindexamen Latijn en het grote verschil in de resultaten tussen het centrale examen en het schoolexamen. 

Proefvertaling en centrale examen

“Met de proefvertaling blijft de lat voor het gymnasiaal onderwijs hoog.” Het vertalen van een klassieke tekst die een leerling nog niet eerder heeft gezien, is een uniek kenmerk voor de Klassieke Talen. Dit komt alleen nog voor bij de vakken Latijn en Grieks en is voor gymnasiumleerlingen een extra intellectuele uitdaging. Uit een enquête die de minister in januari onder docenten klassieke talen hield, blijkt dat ruim tweederde het eens is met behoud van de proefvertaling als onderdeel van het centraal eindexamen.
Aan het centraal examen zelf wordt niets veranderd mede omdat de resultaten van Latijn in 2010 weer sterk verbeterd zijn. Wel is er behoefte aan beperkte vakvernieuwing. Er zal een evaluatie van het centrale examen plaatsvinden door het College voor Examens (CvE) en Cito, zodat kleine technische verbeteringen kunnen worden toegepast zoals de voorschriften voor de te lezen auteurs en het correctievoorschrift.

Twee nieuwe vakken

Het bestaande vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) wordt samengevoegd met Latijn en Grieks, zo ontstaan twee grote nieuwe vakken: Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC). Een commissie zal daarom aan de slag gaan met deze samenvoeging met oog voor beperkte vakvernieuwing, zoals een impuls voor verschillende werkvormen en aandacht voor de cultuurcomponent. 

Gouden Standaard

Minister Van Bijsterveldt steunt het voorstel van de Gouden Standaard voor gymnasiaal onderwijs. Deze standaard beschrijft voorwaarden die nodig zijn om het onderwijs in de klassieke talen op een kwalitatief goed niveau te kunnen geven. Zoals goede voorlichting over de Klassieke Talen, overgangsnormen en voldoende lesuren. De minister maakt hierover binnenkort afspraken met organisaties als de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG), Vereniging Classici Nederland (VCN) en de Belangengroepering Gymnasiale vorming (BGV). De Gouden Standaard blijft een verantwoordelijkheid van de scholen zelf.