Aanbieden antwoorden Kamervragen weigering medewerking onderzoek moskeeën

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) over moskeeën die medewerking weigeren aan het onderzoek naar lijfstraffen tijdens informeel weekendonderwijs.