Beantwoorden vragen van het kamerlid Van Gent

De minister-president beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Gent (GroenLinks) over de uitspraken van theoloog en dichter Huub Oosterhuis over de inhoud van de kersttoespraak van H.M. de Koningin, ingezonden 23 februari 2011.