Brief onderzoek vormgeving zelfregulering in de schuldhulpverlening

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over het onderzoek naar de vormgeving van zelfregulering in de schuldhulpverlening.