Btw-voordeel voor gemeentelijke brandweerkazernes

Gemeentes die hun brandweerkazerne gratis ter beschikking stellen aan de veiligheidsregio krijgen een btw-voordeel van staatssecretaris Weekers. Zij hoeven geen terugbetaling te doen aan het btw-compensatiefonds betreffende investeringen in de kazernes als de gemeente deel uitmaakt van de betreffende veiligheidsregio.

In het beleidsbesluit van 9 juni 2009 was al geregeld dat dit niet nodig was bij eigendomsoverdracht van brandweerkazernes aan de desbetreffende veiligheidsregio. Staatssecretaris Weekers heeft dit besluit uitgebreid door dit ook te laten gelden als de kazerne gratis ter beschikking wordt gesteld aan de veiligheidsregio. Het beleidsbesluit is van kracht na publicatie in de Staatscourant.

In 2003 is het btw-compensatiefonds in het leven geroepen om gemeenten en provincies te compenseren voor het betalen van btw over werk dat wordt uitbesteed. Zij betalen namelijk btw over de gehele factuur en kunnen de btw, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, niet terugvorderen bij de Rijksoverheid. Hierdoor kon er geen eerlijke afweging worden gemaakt om werk via in- of uitbesteding uit te laten voeren. Maar als panden binnen de afschrijvingstermijn ter beschikking worden gesteld of verkocht aan derden moet een deel van de btw-compensatie worden teruggestort in het fonds.