Sociale Zekerheid: een keer gegevens vragen werkt

De administratieve last in de sociale zekerheid is de afgelopen jaren voor burgers met ruim 35 procent verminderd. De grootste winst is bereikt door het via internet inschrijven voor werk en het aanvragen van WW en bijstand waarbij gegevens al vooraf zijn ingevuld.

Daarnaast vragen de instanties de gegevens die andere diensten al hebben, niet meer uit. Dit blijkt uit de evaluatie van de wet Eenmalige gegevensuitvraag die staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De nieuwe wet heeft er daarnaast door betere samenwerking ook voor gezorgd dat overheidsinstanties makkelijker fraude kunnen constateren in de sociale zekerheid. 

Staatssecretaris De Krom: “De wet heeft zijn doel bereikt, en meer dan dat zelfs. Aan de ene kant maken we het voor de burger makkelijker en begrijpelijker. Daarnaast kunnen overheidsinstanties nu ook sneller zien wie fraudeert met uitkeringen.”

De staatssecretaris schrijft in zijn brief te verwachten dat de dienstverlening in de toekomst voor een groot deel digitaal zal verlopen. Voor de komende jaren ligt de uitdaging om bij de verdere ontwikkeling van het Digitaal Klantdossier de sturing en het beheer beter te laten aansluiten op het aantal gebruikers.

De wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) is in 2007 van kracht geworden. Voorheen vroegen het UWV (sociale verzekeringen), de SVB (kinderbijslag) en gemeentelijke sociale diensten (bijstand) soms meerdere keren aan klanten dezelfde gegevens of vroegen ze gegevens die andere overheidsorganisaties al hadden. Dit gold voor gegevens van organisaties als DUO (studiefinanciering) en RDW (kentekens). De wet verbiedt het de instanties sindsdien om burgers dezelfde gegevens te vragen of gegevens te vragen waarover de overheid al beschikt. Dit is onderdeel van een bredere aanpak van de overheid om de dienstverlening aan burgers en werkgevers te verbeteren en tegelijk de administratieve lasten te verminderen. Zo heeft het UWV met de polisadministratie bijgedragen aan het eenmalig uitvragen van loongegevens bij werkgevers. De burger krijgt deze gegevens bij het aanvragen van een uitkering zonder nadere uitvraag ter controle voorgelegd.

Lees hieronder de brief aan de Tweede Kamer