Reactie minister over vraag staatssteun en ouderenhuisvesting

Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vraag van DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht om een regeling voor ouderenhuisvesting, met betrekking tot de Europese beschikking staatssteun woningcorporaties en ouderenhuisvesting.