Brief over de plenaire vergadering FATF februari 2011

Brief van de minister van Financiën, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, over de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). De FATF houdt zich bezig met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Aan de orde kwam onder andere de evaluatie van Nederland.