Brochure geeft adviezen voor samenwerken aan veiligheid

Ondernemers die bij het veiliger maken van een winkelcentrum of bedrijventerrein samenwerken met politie en gemeente bereiken meer dan als ze individueel aan de slag gaan. Maar samenwerken is niet altijd makkelijk. Daarom geeft een nieuwe brochure van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondernemers, gemeenten en politie adviezen voor het beter beveiligen van bedrijventerreinen en winkelgebieden tegen criminaliteit.

Glimlachende gastvrouwen

In ‘Samen de boef de baas’ staan een stappenplan, voorbeelden van projecten die hebben meegedaan de Subsidieregeling Aanpak Urgente Bedrijfslocaties (AUB) en de Prijsvraag Winkelcriminaliteit, tips en een beschrijving van projecten. Ook wordt uitgelegd hoe een locatie met behulp van slimme camera’s veiliger wordt en hoe glimlachende gastvrouwen in Amsterdam omgingen met zwervers en junks.

Ondernemers, gemeenten en politie die samen willen gaan werken aan veiligheid kunnen met deze brochure meteen aan de slag. En voor hen bestaat er BIZ en het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Ernstige criminaliteit terugbrengen

Bedrijventerreinen en winkelgebieden kunnen veiliger worden als ondernemers, gemeente en politie beter samenwerken. De subsidieregeling Aanpak Urgente Bedrijfslocaties (AUB) heeft hiervoor een bijdrage geleverd aan 43 samenwerkingsprojecten. Doel van elk van de projecten was om de ernstige criminaliteit op een bedrijfslocatie met minimaal 25 procent in 3 jaar terug te dringen.