Kabinet onderzoekt oorzaken gebrekkige pensioenopbouw zelfstandigen

Het kabinet wil weten hoe het komt dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) weinig aandacht hebben voor hun pensioenopbouw. Daarom wordt onder meer onderzocht of de wijze waarop de pensioenvoorzieningen nu zijn ingericht, aansluit op de behoefte van zelfstandigen.

De kabinetsreactie op het SER-advies is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.