Kamerbrief Uitkomst overleg VNG over ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met de VNG over de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal (Kamerstuk 31989, nr. 28).