Antwoord op kamervragen over de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) als tijdelijke baten-lastendienst

Antwoorden van staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op kamervragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het instellen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) als tijdelijke baten-lastendienst.