Aanbieden afschrift brief aan Stichting van de Arbeid over werkscholen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Stichting van de Arbeid over de verdere ontwikkeling van werkscholen.