Brief aan Stichting van de Arbeid over werkscholen

Reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de brief van de Stichting van de Arbeid over het advies van de commissie werkscholen. De minister schetst in haar antwoord de plannen voor de verdere ontwikkeling van de werkschool.