Bijlage 1 - Evaluatierapport ZonMw

Deze eindrapportage is een evaluatie over het functioneren van ZonMw. Het onderzoek is door Research voor beleid uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en NWO.