Kamerbrief aanpak administratieve lasten Kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de vermindering van administratieve lasten binnen het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.