Kamerbrief evaluatie functioneren ZonMw

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de evaluatie van het functioneren van ZonMw. De brief bevat het gezamenlijke standpunt van VWS en het algemeen bestuur van NWO op de conclusies en aanbevelingen. Als bijlage bij deze brief zit het evaluatierapport, het verslag van de evaluatiecommissie en de reactie van het bestuur van ZonMw.