Arie Kraaijeveld voorzitter Transitiecomité Binnenvaart

Arie Kraaijeveld is benoemd tot voorzitter van het Transitiecomité Binnenvaart door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het comité gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het advies van binnenvaartambassadeur, Arie Verberk. Hij heeft tien actiepunten geformuleerd voor de aanpak van de gevolgen van de economische crisis in de binnenvaart.

Het Transitiecomité gaat eind maart van start en presenteert voor de zomer een plan van aanpak over de wijze waarop de aanbevelingen van de ambassadeur binnen drie jaar uitgevoerd kunnen worden en welke partijen daarbij aan zet zijn.
Het comité onder leiding van Kraaijeveld bestaat verder uit de voorzitters van de Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.
Arie Kraaijeveld (1943) is voorzitter van het Innovatieplatform Twente, en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Van 2005 tot eind 2010 was hij voorzitter van het Netherlands Water Partnership. Daarvoor was hij van 1998 tot 2004 voorzitter van metaalwerkgeversorganisatie FME.
De binnenvaartambassadeur heeft eind 2010 geconcludeerd dat de vooruitzichten voor de binnenvaart voor de lange termijn zeer positief zijn. Dit komt door de capaciteit van de vaarwegen, de duurzaamheid van de binnenvaart en de groei in ladingstromen. De sector weet deze mogelijkheden echter slecht te benutten door een gebrek aan professionaliteit en onvoldoende samenwerking. De binnenvaartambassadeur heeft daarom tien actiepunten geformuleerd die moeten zorgen voor een versterking van de structuur van de binnenvaartsector en de sector daarmee minder gevoelig moeten maken voor de conjuncturele schommelingen.