Antwoorden over het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, over de
vormgeving van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).