Brief over onwerkbaarheid van de Functionele Agrobiodiversiteit

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geeft een reactie op de eventuele onwerkbaarheid van de Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) regeling en op hoe deze regeling past in het kabinetsvoornemen tot vereenvoudiging van stimulerings- en subsidieregelingen.