Kabinetsvisie op DBFMO

Minister De Jager van Financiën stuurt de kabinetsvisie ten aanzien van D(esign) B(uild) F(inance) M(aintain) O(perate) naar de Tweede Kamer. In deze visie geeft het kabinet aan dat versterkte inzet van deze vorm van Publiek Private Samenwerking helpt om te investeren in de kracht van Nederland. DBFM(O) projecten hebben tot nu toe € 700 miljoen aan meerwaarde gerealiseerd. Dat betekent meer kwaliteit voor minder geld bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van met name gebouwen en infrastructuur.