Aanbiedingsbrief reactie recht op mantelzorgcompliment

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de brief aan mw. T. v. G. uit P. over het recht op een mantelzorgcompliment.